Denken in mogelijkheden!

Modulair traject

Voor de klant waarbij er sprake is van een grote afstand is tot het maatschappelijk verkeer en waarbij hij/zij nog niet klaar is voor het volgen van een Werkfit maken traject of Naar werk traject, kan de modulaire dienstverlening Participatie interventie of Bevorderen maatschappelijke deelname ingezet worden. Tevens geven wij uitvoeren aan de modulaire dienst Begeleiding bij scholing.
Onze jarenlange kennis en ervaring met het uitvoeren van re-integratietrajecten maakt dat wij uitvoering kunnen geven aan een breed scala van vraagstellingen. Aandachtsgebied is het uitvoeren van trajecten voor klanten met (ernstige) beperkingen van psychische of psychiatrische aard. Wij werken daarbij nauw samen met in beeld zijnde instanties en hulpverleners. Daarnaast beschikken wij over een groot regionaal netwerk van instanties en hulpverleners waarmee de klant ook in contact kan worden gebracht.

Hoe ziet de re-integratiedienst Participatie interventie bij Actief in Werk er uit?

Op een laagdrempelige manier wordt er gewerkt aan het winnen van het vertrouwen van de klant. Er wordt in kaart gebracht wat de uitgangssituatie is van de klant en welke stappen er nog genomen kunnen worden om uiteindelijk deel te kunnen nemen aan activiteiten buitenshuis. Er worden concrete handvatten geboden aan de klant en acties worden opgezet om de belemmeringen te beperken, dan wel daar beter mee leren om te gaan.

Hoe ziet de re-integratiedienst Bevorderen maatschappelijke deelname bij Actief in Werk er uit?

Op een laagdrempelige manier wordt er gewerkt aan het winnen van het vertrouwen van de klant. De uitgangssituatie van de klant wordt in kaart gebracht, waaronder leefwijze, maar ook eventuele belemmeringen. Door middel van coachingsgesprekken wordt er gewerkt aan zaken als motivatie, zelfvertrouwen en zelfbeeld. Dit moet er toe leiden dat de klant (weer) durft deel te nemen aan (groeps)activiteiten buitenshuis. Zowel bij het inregelen hiervan als bij de begeleiding van de activiteiten buitenshuis zijn wij actief betrokken. Actief in Werk beschikt over een groot regionaal netwerk van werkgevers, instanties en (vrijwilligers)organisaties die ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld bij het realiseren van vrijwilligerswerk.

Hoe ziet de re-integratiedienst Begeleiding bij scholing bij Actief in Werk er uit?

De klant wordt begeleid bij het uitvoeren van huiswerkopdrachten, maar ook bij het maken van planningen. Zowel theoretische als praktische studievaardigheden worden aangeleerd. Daarnaast wordt er door middel van coachingsgesprekken gewerkt aan zaken als motivatie en zelfvertrouwen.
 

Maatwerktraject

Omdat iedere vraagstelling uniek is, leveren wij altijd maatwerk. Dit betekent dat ieder modulair traject is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen, (on)mogelijkheden en behoeftes van de klant. Gedurende het traject krijgt de klant één-op-één begeleiding van een vaste consulent, verdeeld over frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden (desgewenst) plaats thuis bij de klant of op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
De duur van het modulair traject en het inzetten van de gewenste activiteiten bepalen we graag met u samen zodat we kunnen werken aan het meest optimale resultaat voor de klant. Dat maakt een traject bij Actief in Werk maatwerk!

UWV & Actief in Werk

Actief is Werk vervult als specialistische speler een actieve rol in de re-integratie van klanten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Brabant. Onze dienstverlening is gebaseerd op drie pijlers: maatwerkkwaliteit én resultaat. Door middel van persoonlijke (maatwerk)begeleiding komen we tot het gewenste resultaat.

Actief in Werk heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan met het uitvoeren van re-integratietrajecten en re-integratiediensten voor UWV (waaronder IRO, 13IB-trajecten, Werkfit maken trajecten, Naar werk trajecten en Modulaire trajecten). Wij geven op succesvolle wijze én met aantoonbaar resultaat uitvoering aan re-integratietrajecten in onder andere de regio’s Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant. 

Jaarlijks laat UWV een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij klanten die bij Actief in Werk een Werkfit maken traject en/of Naar werk traject en/of Modulair traject hebben doorlopen. 
In de meetperiode 1-1-2023 t/m 31-12-2023 leverde dit de volgende resultaten op:
- Klanten die een Werkfit maken traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 8,7.
- Klanten die een Naar werk traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 9,0.
- Klanten die een Modulair traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 8,0.
Bron: UWV/Onderzoeksbureau Panteia.

Onder alle cliënten en opdrachtgevers van Actief in Werk wordt ook jaarlijks in het kader van het Blik op Werk keurmerk een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de meetperiode 2023/2024 waardeerden zowel cliënten als opdrachtgevers de dienstverlening van Actief in Werk met een 
8,7Actief in Werk is in het bezit van het hoogst aantal haalbare sterren (vier sterren). Actief in Werk heeft daarmee ook dit jaar weer een mooie positie bereikt in de Top 3 in de ranglijst van re-integratie- en outplacementbedrijven van Blik op Werk in Brabant. Bron: Blik op Werk/Onderzoeksbureau Panteia.
 

… Door een modulair traject bij Actief in Werk ontstaat zicht op nieuwe toekomstperspectieven …

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Werkfit maken traject

Kwaliteit & Privacy

Aanmeldformulier Modulair traject