Aan de slag!

Naar werk traject

Voor de klant die klaar is om de stap te zetten naar werk (of naar zelfstandig ondernemerschap) biedt een Naar werk traject bij Actief in Werk doelgerichte coaching en begeleiding naar werk. Onze jarenlange kennis en ervaring met het uitvoeren van re-integratietrajecten maakt dat wij uitvoering kunnen geven aan een breed scala van vraagstellingen. Daarbij hebben wij specifieke kennis en ervaring met klanten met (ernstige) beperkingen van psychische of psychiatrische aard en werken wij intensief samen met instanties en hulpverleners.

Hoe ziet een Naar werk traject bij Actief in Werk er uit?

Omdat iedere vraagstelling uniek is, leveren wij altijd maatwerk. Dit betekent dat het Naar werk traject is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen, (on)mogelijkheden en behoeftes van de klant. Gedurende het traject krijgt de klant één-op-één begeleiding van een vaste consulent, verdeeld over frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg of bij de klant thuis.

Activiteiten

Een Naar werk traject kan bestaan uit één of meerdere activiteiten. Doordat een Naar werk traject bij Actief in Werk altijd een maatwerktraject is, zetten we alleen die activiteiten in die leiden tot het gewenste resultaat. De volgende activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het traject:

 • Sollicitatietraining
  Bij deze activiteit gaan we op individuele basis werken aan het verbeteren (of verder ontwikkelen) van de sollicitatievaardigheden van de klant. Het niveau en de intensiteit van de training wordt aangepast aan de behoefte en het niveau van de klant. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het opsporen en analyseren van vacatures via diverse media, waaronder internet, vacature websites en social media. Ook leert de klant (beter) omgaan met netwerken en social media (zoals LinkedIn) en weet hij/zij hoe werkgevers het meest effectief benaderd kunnen worden. Daarnaast maakt het trainen van de presentatievaardigheden en het oefenen van sollicitatiegesprekken onderdeel uit van de training. Na afronding van de training beschikt de klant over een CV en (open) sollicitatie-/motivatiebrief die hij/zij zelf kan gebruiken bij het verrichten van sollicitaties. Het resultaat van de training is dat de klant (beter) in staat is om zelfstandig te solliciteren én in staat is om zichzelf goed te presenteren bij werkgevers. 
   

 • Bemiddeling en jobhunting
  Het actief bemiddelen van de klant naar een passende betaalde baan is een belangrijk onderdeel van het Naar werk traject. Aan de hand van het zoekprofiel worden werkgevers actief benaderd door de consulent van Actief in Werk. Onze consulenten wonen en werken in de regio en beschikken daardoor over een uitgebreid regionaal netwerk van werkgevers. Bij deze activiteit worden onder andere de volgende acties uitgevoerd:
  - De klant wordt voorgesteld bij werkgevers. Wij maken hierbij gebruik van ons groot regionaal netwerk van bedrijven, organisaties, instellingen en instanties binnen diverse sectoren en branches.
  - De klant wordt voorgesteld bij werkgevers aan de hand van concrete vacatures.
  - Actief in Werk benadert potentiële werkgevers (d.m.v. acquisitie/bedrijfsbezoeken) om te informeren naar mogelijke passende vacatures.
  - Mogelijkheden om nieuwe, passende functies te creëren worden in nauwe samenwerking met werkgevers onderzocht (jobcarving).
  - Het CV van de klant wordt geplaatst op diverse (vacature) websites.
  - De klant gaat ook zelfstandig (open) sollicitaties verrichten en werkgevers benaderen, waarbij de klant vanzelfsprekend kan rekenen op ondersteuning van de consulent.

De duur van het Naar werk traject en het inzetten van de gewenste activiteiten bepalen we graag met u samen zodat we kunnen werken aan het meest optimale resultaat voor de klant. Dat maakt een traject bij Actief in Werk maatwerk!

UWV & Actief in Werk

Actief is Werk vervult als specialistische speler een actieve rol in de re-integratie van klanten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Brabant. Onze dienstverlening is gebaseerd op drie pijlers: maatwerkkwaliteit én resultaat. Door middel van persoonlijke (maatwerk)begeleiding komen we tot het gewenste resultaat.

Actief in Werk heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan met het uitvoeren van re-integratietrajecten en re-integratiediensten voor UWV (waaronder IRO, 13IB-trajecten, Werkfit maken trajecten, Naar werk trajecten en Modulaire trajecten). Wij geven op succesvolle wijze én met aantoonbaar resultaat uitvoering aan re-integratietrajecten in onder andere de regio’s Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant. 

Jaarlijks laat UWV een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij klanten die bij Actief in Werk een Werkfit maken traject en/of Naar werk traject en/of Modulair traject hebben doorlopen. 
In de meetperiode 1-1-2023 t/m 31-12-2023 leverde dit de volgende resultaten op:
- Klanten die een Werkfit maken traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 8,7.
- Klanten die een Naar werk traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 9,0.
- Klanten die een Modulair traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 8,0.


In 2023 heeft Actief in Werk 69,2% van de uitgevoerde Naar werk trajecten succesvol afgesloten (boven landelijk gemiddelde).

Bron: UWV/Onderzoeksbureau Panteia.

Onder alle cliënten en opdrachtgevers4van Actief in Werk wordt ook jaarlijks in het kader van het Blik op Werk keurmerk een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de meetperiode 2023/2023 waardeerden zowel cliënten als opdrachtgevers de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,7Actief in Werk is in het bezit van het hoogst aantal haalbare sterren (vier sterren). Actief in Werk heeft daarmee ook dit jaar een mooie positie bereikt in de Top 3 in de ranglijst van re-integratie- en outplacementbedrijven van Blik op Werk in Brabant. Bron: Blik op Werk/Onderzoeksbureau Panteia.
 

… Door een Naar werk traject bij Actief in Werk wordt een duurzame plaatsing een realistisch doel …

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Werkfit maken traject

Kwaliteit & Privacy

Aanmeldformulier Naar werk traject