Inzicht in kansen en (on)mogelijkheden

Testen & Onderzoeken

Actief is Werk vervult als specialistische speler een actieve rol in de re-integratie van klanten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Brabant. Onze dienstverlening is gebaseerd op drie pijlers: maatwerk, kwaliteit én resultaat. Door middel van persoonlijke (maatwerk)begeleiding komen we tot het gewenste resultaat.

Bij Actief in Werk kunt u terecht voor diverse testen en onderzoeken. De testen en/of onderzoeken kunnen worden ingezet als een op zichzelf staand assessment of als onderdeel van een Werkfit maken traject, Naar werk traject of Modulair traject.

Actief in Werk biedt voor UWV onder andere de volgende onderzoeken aan: arbeidspsychologisch onderzoek en neuropsychologisch onderzoek. Actief in Werk voert de testen en onderzoeken zelf uit of waar nodig in samenwerking met gerenommeerde partners.

Arbeidspsychologisch onderzoek

In een arbeidspsychologisch onderzoek staat de psychische belastbaarheid van een persoon in relatie tot arbeid centraal. Aan de hand van het onderzoek kan een inschatting worden gemaakt of en hoe een persoon belastbaar is met arbeid of belastbaar is met enige vorm van participatie. Eventuele beperkingen ten aanzien van arbeid worden door middel van een arbeidspsychologisch onderzoek inzichtelijk gemaakt, Tevens wordt er bepaald of terugkeer in het arbeidsproces haalbaar is (en op welke termijn). In het onderzoek worden aspecten zoals persoonlijkheidskenmerken, stressbestendigheid, eventueel aanwezige psychische problematiek en copingsvaardigheden (manier van omgaan met stressvolle gebeurtenissen) in kaart gebracht en vastgelegd in een rapport.

Neuropsychologisch onderzoek

Als er specifieke problemen met het geheugen, concentratievermogen, vermogen tot planning of snelheid van informatieverwerking zich voordoen (bijvoorbeeld als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel of bij ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD of autisme) dan kunnen deze cognitieve beperkingen door middel van een neuropsychologisch onderzoek in kaart worden gebracht. In een neuropsychologisch onderzoek worden cognitieve domeinen in kaart gebracht met behulp van op maat samengestelde neuropsychologische testen. Wij richten ons daarbij op de eventueel aanwezige neuropsychologische beperkingen in relatie tot de arbeidsmogelijkheden, waarbij er tevens wordt gekeken naar de capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. In het uiteindelijke advies worden de onderzoeksresultaten zo goed als mogelijk vertaald naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en worden er handvatten geboden om iemands functioneren te verbeteren.
 

UWV & Actief in Werk

Actief in Werk heeft jarenlange kennis en ervaring opgedaan met het uitvoeren van re-integratietrajecten en re-integratiediensten voor UWV (waaronder IRO, 13IB-trajecten, Werkfit maken trajecten, Naar werk trajecten en Modulaire trajecten). Wij geven op succesvolle wijze én met aantoonbaar resultaat uitvoering aan re-integratietrajecten in onder andere de regio’s Wij geven op succesvolle wijze én met aantoonbaar resultaat uitvoering aan re-integratietrajecten in onder andere de regio’s Helmond-De Peel, Midden-Brabant, Midden-Limburg, Noord-Limburg, Noordoost-Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant. 

Jaarlijks laat UWV een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij klanten die bij Actief in Werk een Werkfit maken traject en/of Naar werk traject en/of Modulair traject hebben doorlopen. 
In de meetperiode 1-1-2023 t/m 31-12-2023 leverde dit de volgende resultaten op:
- Klanten die een Werkfit maken traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 8,7.
- Klanten die een Naar werk traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 9,0.
- Klanten die een Modulair traject hebben afgerond waardeerden de dienstverlening met een 8,0.
Bron: UWV/Onderzoeksbureau Panteia.

Onder alle cliënten en opdrachtgevers van Actief in Werk wordt ook jaarlijks in het kader van het Blik op Werk keurmerk een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de meetperiode 2023/2024 waardeerden cliënten de dienstverlening van Actief in Werk met een 
8,7Actief in Werk is in het bezit van het hoogst aantal haalbare sterren (vier sterren). Actief in Werk heeft daarmee  ook dit jaar weer een mooie positie bereikt in de Top 3 in de ranglijst van re-integratie- en outplacementbedrijven van Blik op Werk in Brabant. Bron: Blik op Werk/Onderzoeksbureau Panteia.
 

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Werkfit maken traject

Modulair traject

Contactformulier