Inzicht in kansen en (on)mogelijkheden

Testen & Onderzoeken

Bij Actief in Werk kunt u terecht voor diverse testen en onderzoeken, waaronder: haalbaarheidsonderzoek, arbeidsdeskundig onderzoek, arbeidspsychologisch onderzoek en neuropsychologisch onderzoek. Actief in Werk voert de testen en onderzoeken zelf uit of waar nodig in samenwerking met gerenommeerde partners.

Haalbaarheidsonderzoek

Als een medewerker als gevolg van ziekte niet (meer) functioneert in zijn/haar huidige functie, dan kan een re-integratietraject 2e spoor ingezet worden. Wanneer er twijfels bestaan of een re-integratietraject 2e spoor haalbaar is, dan kan een haalbaarheidsonderzoek worden ingezet. Een haalbaarheidsonderzoek geeft inzicht in de belastbaarheid en de arbeidsmogelijkheden van de medewerker op basis van onder andere aanwezige capaciteiten, beperkingen, perspectieven op herstel en persoonlijkheidskenmerken. Aan de hand van gesprekken met de medewerker, eventuele testen en onderzoek naar de arbeidsmarkt wordt er een rapport opgesteld met onze bevindingen en de haalbaarheid van de eventuele inzet van een re-integratietraject 2e spoor. Het rapport kan worden gebruikt bij de aanvraag van een Deskundigenoordeel bij UWV.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als u een medewerker heeft die (langdurig) ziek of arbeidsongeschikt is dan bent u verplicht om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Een Register Arbeidsdeskundige zal in dat geval een arbeidsdeskundig rapport opstellen. In het rapport wordt weergegeven of de medewerker in staat is om zijn/haar eigen werk te hervatten óf in staat is om het werk te hervatten in een andere passende functie binnen de organisatie. De Arbeidsdeskundige geeft tevens aan of het al dan niet noodzakelijk is om een
re-integratietraject 2e spoor op te starten.

Arbeidspsychologisch onderzoek

In een arbeidspsychologisch onderzoek staat de psychische belastbaarheid van een persoon in relatie tot arbeid centraal. Aan de hand van het onderzoek kan een inschatting worden gemaakt of en hoe een persoon belastbaar is met arbeid of belastbaar is met enige vorm van participatie. Eventuele beperkingen ten aanzien van arbeid worden door middel van een arbeidspsychologisch onderzoek inzichtelijk gemaakt. Tevens wordt er bepaald of terugkeer in het arbeidsproces haalbaar is (en op welke termijn). In het onderzoek worden aspecten zoals persoonlijkheidskenmerken, stressbestendigheid, eventueel aanwezige psychische problematiek en copingsvaardigheden (manier van omgaan met stressvolle gebeurtenissen) in kaart gebracht en vastgelegd in een rapport.

Neuropsychologisch onderzoek

Als er specifieke problemen met het geheugen, concentratievermogen, vermogen tot planning of snelheid van informatieverwerking zich voordoen (bijvoorbeeld als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel of bij ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD of autisme) dan kunnen deze cognitieve beperkingen door middel van een neuropsychologisch onderzoek in kaart worden gebracht. In een neuropsychologisch onderzoek worden cognitieve domeinen in kaart gebracht met behulp van op maat samengestelde neuropsychologische testen. Wij richten ons daarbij op de eventueel aanwezige neuropsychologische beperkingen in relatie tot de arbeidsmogelijkheden, waarbij er tevens wordt gekeken naar de capaciteiten en persoonlijkheidskenmerken. In het uiteindelijke advies worden de onderzoeksresultaten zo goed als mogelijk vertaald naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en worden er handvatten geboden om iemands functioneren te verbeteren.

Waarom Actief in Werk?

Actief in Werk heeft ruime ervaring opgedaan met het uitvoeren van testen en onderzoeken. Omdat elke vraagstelling uniek is, leveren we altijd maatwerk. De gewenste inzet wordt afgestemd op basis van de behoefte van de werkgever en/of medewerker.
 

Jaarlijks wordt er door Blik op Werk een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de meetperiode 2023/2024 waardeerden zowel cliënten als opdrachtgevers de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,7. Actief in Werk is in het bezit van het hoogst aantal haalbare sterren (vier sterren). Actief in Werk heeft ook dit jaar weer een mooie positie bereikt in de Top 3 in de ranglijst van re-integratie- en outplacementbedrijven van Blik op Werk in Brabant. Bron: www.blikopwerk.nl.
 

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Re-integratie 2e spoor

Loopbaancoaching

Contactpagina