Heeft u een langdurig zieke medewerker?

Re-integratie 2e spoor

Als werkgever kunt u geconfronteerd worden met een situatie waarin een medewerker arbeidsongeschikt wordt geacht voor het uitvoeren van de eigen functie. Dit heeft als gevolg dat u vanwege de Wet Verbetering Poortwachter verplicht bent om de medewerker (extern) te re-integreren. In dat geval biedt een re-integratietraject 2e spoor bij Actief in Werk uitkomst. Door middel van een re-integratietraject 2e spoor begeleiden wij de medewerker bij het vinden van een passende functie bij een andere werkgever.

Persoonlijk en individueel maatwerktraject

Een re-integratietraject 2e spoor bij Actief in Werk is altijd een individueel maatwerktraject. Dit betekent dat het traject is afgestemd op de persoonlijke situatie, wensen en behoeften van de medewerker. Gedurende het traject kan de medewerker rekenen op persoonlijke begeleiding en coaching van een vaste consulent, die tevens het aanspreekpunt is voor de werkgever. Het aantal gesprekken, de in te zetten activiteiten en de duur van het traject zijn afgestemd op zowel de wensen van de werkgever als op de situatie van de medewerker. Dat maakt een traject maatwerk!

Hoe ziet een re-integratietraject 2e spoor er uit?

Het traject start met een intakegesprek waarin aspecten als opleiding, werkervaring en motivatie in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld die de basis vormt van het traject. In het plan van aanpak staan de activiteiten vermeld die de medewerker helpen bij het verkrijgen van een nieuwe baan. Een assesment kan onderdeel uitmaken van het traject. Het assessment kan bestaan uit testen, opdrachten, vragenlijsten en gesprekken. Dit helpt de medewerker bij het verkrijgen van een nieuw toekomstperspectief. Ook wordt er een duidelijk en realistisch zoekprofiel opgesteld waarbij rekening wordt gehouden met de functionele beperkingen, maar bovenal mogelijkheden van de medewerker.

Een individuele sollicitatietraining kan eveneens onderdeel uitmaken van het traject. Tijdens de training komen praktische zaken aan de orde zoals het opstellen van een CV en sollicitatiebrief, maar ook het (leren) netwerken en omgaan met social media (zoals LinkedIn) en vacaturewebsites.

Aan de hand van het zoekprofiel gaan we vervolgens op zoek naar een nieuwe functie. Dit houdt in dat wij onder andere de medewerker actief gaan voorstellen bij werkgevers, waarbij gebruik wordt gemaakt van ons groot regionaal netwerk van bedrijven, organisaties, instellingen en instanties binnen diverse sectoren en branches. Daarnaast gaan wij de medewerker voorstellen op concrete vacatures. De medewerker krijgt tevens ondersteuning bij het uitvoeren van de eigen sollicitatieactiviteiten.


Het re-integratietraject houdt niet op wanneer de medewerker start in een nieuwe functie. Tijdens en na de proeftijd blijven wij actief contact onderhouden met de medewerker en zijn er vaste evaluatiemomenten zodat eventuele knelpunten (voor)tijdig gesignaleerd en aangepakt kunnen worden. Zo bereiken we het optimale resultaat voor alle betrokkenen.

Rapportages

Vanzelfsprekend hoort bij een re-integratietraject 2e spoor ook het voeren van een zorgvuldige administratie. Op regelmatige basis worden er voortgangsrapportages door Actief in Werk opgesteld en vinden er evaluaties plaats. Indien nodig geven wij tevens advies inzake verslaglegging naar UWV.

Waarom Actief in Werk?

Samen met uw medewerker bepalen we aan welke vorm van ondersteuning er behoefte is. Wij hebben ruime ervaring opgedaan met het begeleiden naar werk of bij het starten als zelfstandig ondernemer. Tijdens het traject wordt de medewerker één-op-één begeleid door een vaste consulent tijdens frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg of bij de medewerker thuis. Onze consulenten wonen en werken in de regio en kennen dus de plaatselijke arbeidsmarkt. Zij beschikken over een groot regionaal netwerk van bedrijven, organisaties, instellingen en instanties binnen diverse sectoren en branches.
 

Jaarlijks wordt er door Blik op Werk een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In de meetperiode 2023/2024 waardeerden cliënten en opdrachtgevers de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,7. Cliënten die een re-integratietraject 2e spoor hebben gevolgd waardeerden de dienstverlening zelfs met een 8,9.
Actief in Werk is in het bezit van het hoogst aantal haalbare sterren (vier sterren). Actief in Werk heeft daarmee ook dit jaar weer een mooie positie bereikt in de Top 3 in de ranglijst van re-integratie- en outplacementbedrijven van Blik op Werk in Brabant.
Bron: www.blikopwerk.nl.

 

… Door een passende coaching en begeleiding biedt een re-integratietraject 2e spoor bij Actief in Werk zicht op nieuwe toekomstperspectieven …

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Testen & Onderzoeken

Outplacement

Contactpagina