Denken in mogelijkheden!

Werkfit maken traject

Heb je een Ziektewet-, Arbeidsongeschiktheid- of WAJONG-uitkering en ben je nog niet helemaal klaar om aan de slag te gaan? Je weet niet welke beroepen er bij je passen of je bent onzeker over de arbeidsmarkt? Je weet niet zo goed hoe je moet omgaan met je beperkingen en mogelijkheden in werk? Een Werkfit maken traject bij Actief in Werk helpt je om jouw positie op de arbeidsmarkt beter te leren kennen en te verbeteren. 

Ben je al klaar voor de arbeidsmarkt en heb je hulp nodig bij het solliciteren en/of het vinden van een baan of begeleiding bij het starten als zelfstandig ondernemer? Dan sluit een Naar werk traject beter aan bij jouw situatie.

Hoe ziet een Werkfit maken traject bij Actief in Werk er uit?

Een Werkfit maken traject bij Actief in Werk is een persoonlijk en individueel maatwerktraject. Het traject kan bestaan uit één of meerdere activiteiten die zijn afgestemd op jouw wensen, capaciteiten en belastbaarheid. Samen bepalen we welke activiteiten we inzetten zodat we na afronding van het traject een succesvol resultaat hebben bereikt.

We starten het traject met een intakegesprek waarin jouw situatie in kaart wordt gebracht. Samen bekijken we wat Actief in Werk voor jou kan betekenen. Naar aanleiding van het intakegesprek stellen wij een re-integratieplan op. In het re-integratieplan staan de activiteiten vermeld die wij gaan inzetten om jou weer werkfit te maken. De volgende activiteiten kunnen onderdeel uitmaken van het traject:

  • In beeld brengen van de arbeidsmarktpositie
    Bij deze activiteit worden concrete functies en mogelijkheden in kaart gebracht zodat duidelijk wordt in welke richting jij jouw loopbaan kunt gaan vervolgen.

  • Verbeteren persoonlijke effectiviteit
    Voor het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit wordt er door middel van één-op-één coachingsgesprekken gewerkt aan mogelijke knelpunten en worden deze hanteerbaar gemaakt.

  • Versterken van de werknemersvaardigheden
    Bij deze activiteit gaat het om het (weer) opbouwen van een arbeidsritme zodat uiteindelijk werk weer stapsgewijs kan worden ingepast in jouw leven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het inzetten van een passende werkervaringsplaats/stage als tussenstap naar een betaalde baan. Op die manier kun je jezelf praktisch oriënteren op nieuwe functies en beroepen. Wij helpen jou bij het vinden van een passende werkervaringsplaats.

Waarom Actief in Werk?

Samen met jou bepalen we aan welke vorm van ondersteuning je behoefte hebt zodat er een echt maatwerk traject ontstaat. Tijdens het traject word je één-op-één begeleid door een vaste consulent tijdens frequente begeleidings- en coachingssessies. Deze sessies vinden plaats op één van de vestigingen van Actief in Werk in Breda, Den Bosch, Eindhoven of Tilburg of bij jou thuis. Onze consulenten wonen en werken in de regio en kennen dus de plaatselijke arbeidsmarkt. Zij beschikken over een groot regionaal netwerk van bedrijven, organisaties, instellingen en instanties binnen diverse sectoren en branches.

UWV & Actief in Werk

Actief in Werk laat jaarlijks in opdracht van UWV een tevredenheidsonderzoek uitvoeren bij klanten die bij Actief in Werk een Werkfit maken traject hebben doorlopen. In de meetperiode 1-1-2023 t/m 31-12-2023 waardeerden klanten die een Werkfit maken traject hebben afgerond de dienstverlening van Actief in Werk met een 8,7. Actief in Werk wist in de meetperiode 89% van de uitgevoerde Werkfit maken trajecten succesvol af te sluiten. 

Bron: UWV/Onderzoeksbureau Panteia.
 

Aanmelden Werkfit maken traject

De aanmelding voor een Werkfit maken traject bij Actief in Werk verloopt vaak na doorverwijzing van een contactpersoon van UWV, zoals Arbeidsdeskundige, Re-integratiebegeleider of Adviseur Werk. De kosten van een Werkfit maken traject worden volledig betaald door UWV.

Heb je een contactpersoon bij UWV?
Jouw contactpersoon kan je doorverwijzen naar Actief in Werk. Je kunt ook zelf aangeven bij jouw contactpersoon dat je graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek (een zogenaamd "klik-gesprek") wilt aangaan met Actief in Werk.
Heb je nog geen contactpersoon bij UWV?
Wij raden je dan aan om eerst een gesprek aan te gaan met UWV om jouw wensen ten aanzien van werk kenbaar te maken. Neem hiervoor contact op met 088-8989294 (UWV Telefoon Werknemers). Heb je hierbij hulp nodig over hoe je dit het beste kunt aanpakken, dan voorzien wij jou hierin graag van advies. 

Na het succesvol afronden van het Werkfit maken traject kan in overleg met UWV eventueel een Naar werk traject worden ingezet. In een Naar werk traject worden er diverse activiteiten ingezet die jou helpen bij het realiseren van die nieuwe, passende baan.
 

... Dankzij het Werkfit maken traject bij Actief in Werk heb ik geleerd om met mijn belemmeringen om te gaan in de praktijk en ben ik nu weer klaar om de stap naar werk te zetten ...

Bezoekers van deze pagina bezochten ook:

Naar werk traject (UWV)

Contactformulier

Kwaliteit & Privacy